Akhirat Menurut Wikipedia Indonesia Ensiklopedia Bebas

Ini adalah versi stabil, diperiksa pada tanggal 9 November 2010. Ada perubahan templat/berkas menunggu peninjauan.
Âkhirat (Arab: الآخرة , Âkhiroh) dipakai untuk mengistilahkan kehidupan alam baka (kekal) setelah kematian/ sesudah dunia berakhir. Pernyataan peristiwa alam akhirat sering kali diucapkan secara berulang-ulang pada beberapa ayat didalam Al Qur'an sebanyak 115 kali, yang mengisahkan tentang Yawm al-Qiyâmah dan akhirat juga bagian penting dari eskatologi Islam.
Akhirat dianggap sebagai salah satu dari rukun iman yaitu: Percaya Allah, percaya adanya malaikat,percaya akan kitab-kitab suci, percaya adanya nabi dan rasul dan percaya takdir dan ketetapan. Menurut kepercayaan Islam, Allah akan memainkan peranan, beratnya perbuatan masing-masing individu. Allah akan memutuskan apakah orang tersebut di akhirat akan diletakkan di Jahannam (neraka) atau Jannah (surga). Kepercayaan ini telah disebut sebelumnya sebagai Hari Penghakiman dalam ajaran Islam.
Akhirat adalah dimensi fisik dan hukum-hukum dunia nyata yang terjadi setelah dunia fana berakhir. Bagi mereka yang beragama samawi meyakini bahwa kehidupan akhirat sebagai tempat dimana segala perbuatan seseorang didalam kehidupan dunia ini akan dibalas. Namun tidak sedikit juga orang yang meragukan akan adanya kehidupan akhirat (kehidupan setelah kematian). Mereka-mereka yang meyakini adanya kehidupan akhirat ada yang menyatakan: 'Mudahnya meyakini adanya kehidupan setelah kematian sama mudahnya dengan meyakini adanya hari esok setelah hari ini, adanya nanti setelah sekarang, adanya memetik setelah menanam'. Dengan meyakini adanya kehidupan akhirat setelah kehidupan didunia ini akan menjaga seseorang dari bertindak sesuka hatinya, karena ia yakin segala hal yang ia perbuat dalam kehidupannya sekarang akan dituainya kemudian di alam setelah kematian.

Etimologi

Asal kata âkhirah (آخِرَة) adalah al-âkhir (الآخِر) yang berarti lawan dari al-awwal (الأوَّل) atau “yang terdahulu”. Kata itu juga be­rarti “ujung dari sesuatu yang biasanya menunjuk pada jangka waktu.
 Penggunaan kata âkhirah di dalam Al-Quran menunjuk pada pengertian alam yang akan terjadi setelah berakhirnya alam dunia. Dengan kata lain, kata âkhirah merupakan antonim dari kata dunia (misalnya, di dalam Al-Baqarah 2:201 dan Al ‘Imran 3:152). Sejalan dengan pengertian asli kata âkhirah, yang merupakan lawan dari yang awal, Al-Quran juga menggunakan kata al-ûla (الأُوْلَى  yang pertama) untuk menunjuk pengertian dunia.

 Fase Alam

 Alam kubur
Sebelum terjadi hari kehancuran, bagi mereka yang telah mati akan mengalami fase kehidupan akhirat yang disebut alam barzakh ''Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa; "mereka tidak berdiam (dalam kubur) melainkan sesaat (saja)". Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan (dari kebenaran), Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan (kepada orang-orang yang kafir): "Sesungguhnya kamu telah berdiam (dalam kubur) menurut ketetapan Allah, sampai hari berbangkit; maka inilah hari berbangkit itu akan tetapi kamu selalu tidak meyakini (nya)." (Ar-Rum 55-56)
 Barzah berarti sesuatu yang terletak diantara dua barang atau penghalang. Pada masa itu ruh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji-janji Allah ''(Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata:" Ya Tuhanku, kembalikanlah aku (ke dunia). Agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.(al-Mu'minun 99-100)
 Menurut syariat Islam, kepada mereka yang jahat sudah diperlihatkan kehidupan mereka kelak setelah masa penghakiman selesai di neraka dan selama itu pula mereka akan mendapatkan siksa kubur, dalam beberapa hadits Muhammad menyebutkannya sebagai "azab kubur."
Penghakiman
Hari ketika mulut dikunci, dan semua anggota badan memberikan kesaksiannya kepada Allah SWT Yang Maha Adil.
Hari penimbangan amal kebajikan dan kejahatan semasa hidup di dunia.


Perhentian Akhirat

Hadits yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib berkata: "Sesungguhnya pada hari kiamat ada lima puluh tempat perhentian (stasiun), dan setiap stasiun lamanya seribu tahun. Stasiun pertama adalah saat manusia keluar dari kuburnya, di sini mereka ditahan selama seribu tahun dalam keadaan hina, lapar dan haus. Barangsiapa yang keluar dari kuburnya dalam keadaan beriman kepada Tuhannya, mempercayai surga dan neraka-Nya, mempercayai hari kebangkitan, hari hisab dan hari kiamat, meyakini Allah dan membenarkan Nabi-Nya saw serta ajaran yang dibawanya dari sisi Allah azza wa jalla, ia akan selamat dari kelaparan dan kehausan.

Nama lain bagi hari akhirat

Hari akhirat memiliki beberapa nama lain (julukan) yang diberikan oleh Allah sendiri melalui firman-Nya didalam Al Qur'an, diantaranya adalah:
* '''Al-Ghâsyiyah''' (Bahasa ArabArab: الغاشية) - Peristiwa Yang Dahsyat
* '''Al-Qâri‘ah''' (Bahasa ArabArab: القارعة) - Yang Menggemparkan
* '''Ar-Râjifah''' (Bahasa ArabArab: الرجفة) - Yang Menggetarkan
* '''As-Sâ'ah''' (Bahasa ArabArab: السَّاعَة) – Kehancuran
* '''Ash-Shakhah''' - Bencana yang memilukan
* '''At-Thaamah''' (Bahasa ArabArab: اظمة) - Bencana
* '''Al-Wâqi‘ah''' (Bahasa ArabArab: الْوَاقِعَةُ) - Peristiwa Yang Pasti Terjadi
* '''Al-Zalzalah''' (Bahasa ArabArab: الزلزلة) - Kegoncangan
* '''Yawm ad-Dîn''' (Bahasa ArabArab: يَوْمِ الدِّينِ) - Hari Penghakiman
* '''Yawm al-Âkhir''' (Bahasa ArabArab: يَوْمِ الآخِرُ) - Hari Akhir
* '''Yawm al-Alîm''' Bahasa ArabArab: يو م أليم) - Hari Yang Menyedihkan
* '''Yawm al-‘Azhim''' (Bahasa ArabArab: يَوْمٌ عَظِيْمٌ ) - Hari Yang Besar
* '''Yawm al-Âzifah''' (Bahasa ArabArab: يَوْمُ الآزِفَةِ) - Hari Yang Dekat
* '''Yawm al-Ba'ats''' (Bahasa ArabArab: يوم البث) - Hari Kebangkitan
* '''Yawm al-Fashl''' (Bahasa ArabArab: يَوْمُ الْفَصْلِ) - Hari Keputusan
* '''Yawm al-Fath''' (Bahasa ArabArab: يَوْمُ الْفَتْحِ) - Hari Kemenangan
* '''Yawm al-Haqq''' (Bahasa ArabArab: يَوْمُ الْحَقِّ) - Hari Kebenaran
* '''Yawm al-Hasrah''' (Bahasa ArabArab: يَوْمٌ الْحَسْرَةِ) - Hari Penyesalan
* '''Yawm al-Hasyr''' (Bahasa ArabArab: يوماالحشر) - Hari Perhimpunan
* '''Yawm al-Hisãb''' (Bahasa ArabArab: يومالْحِسَابِ) - Hari Perhitungan
* '''Yawm al-Jam‘i'''' (Bahasa ArabArab: يَوْمُ الْجَمْعِ) - Hari Pengumpulan
* '''Yawm al-Jaza'''' (Bahasa ArabArab: يوم الجزاء) - Hari Pembalasan/ Hukuman
* '''Yawm al-Khulûd''' (Bahasa ArabArab: يَوْمُ الْخُلُوْدِ) - Hari Kekekalan
* '''Yawm al-Khurûj''' (Bahasa ArabArab: يَوْمُ الْخُرُوْجِ ) - Hari Keluar dari Kubur
* '''Yaumul MahsyarYawm al-Mahsyar''' (Bahasa ArabArab: يومالمحشر) - Hari Berkumpul di Mahsyar
* '''Yawm al-Mau‘ûd ''' (Bahasa ArabArab: يَوْمُ الْمَوْعُوْدُ ) - Hari Yang Dijanjikan
* '''Yawm al-Mizan''' (Bahasa ArabArab: يَوْمَالميزان) - Hari Penimbangan
* '''Yaumul QiyamahYawm al-Qiyāmah''' (Bahasa ArabArab: يَوْمُ الْقِيَامَةِ) - Hari Kebangkitan
* '''Yawm al-Wa’iid''' (Bahasa ArabArab: يَوْمُ الْوَعِيدِ ) - Hari Ancaman
* '''Yawm an-Nusyur''' (Bahasa ArabArab: يوم انوسر) - Hari Kembali
* '''Yawm ‘Aqîm''' (Bahasa ArabArab: يَوْمٌ عَقِيْمٌ) - Hari Siksaan
* '''Yawm at-Taghâbun''' (Bahasa ArabArab: يَوْمُ التَّغَابُنِ) - Hari Pengungkapan Kesalahan
* '''Yawm at-Tanad''' (Bahasa ArabArab: يَوْمَ التَّنَادِ) - Hari Panggil Memanggil
* '''Yawm ath-Thalâq''' (Bahasa ArabArab: يَوْمُ الطَّلاَقِ) - Hari Pertemuan
* '''Yawm azh-Zhullah ''' (Bahasa ArabArab: يَوْمُ الظُّلَّةِ) - Hari Naungan
* '''Yawm Kabîr'''' (Bahasa ArabArab: يَوْمٌ كَبِيْرٌ) - Hari Yang Besar
* '''Yawm Ma‘lûm''' (Bahasa ArabArab: يَوْمٌ مَعْلُوْمٌ) - Hari Yang Dikenal
* '''Yawm Muhîth''' (Bahasa ArabArab: يَوْمٌ مُحِيْطٌ) - Hari Yang Membinasakan

 Empat hal kebaikan dunia dan akhirat

Menurut hadits, ada 4 perkara apabila diberikan kepada seseorang sesungguhnya ia telah memperoleh kebaikan dunia dan akhirat, yaitu :
* Hati yang senantiasa bersyukur
* Lisan yang senantiasa berdzikir
* Tubuh yang senantiasa sabar dalam menanggung musibah
* Istri yang tidak pernah berkhianat baik terhadap dirinya atau terhadap harta benda suaminya
 Menurut syariat Islam, jika keluarga kita semuanya termasuk orang yang sholeh maka semua anggota keluarga akan dapat berkumpul bersama di dalam syurga. Hal ini seperti tertulis dalam Al-Qur'an Ar-Ra'd ayat 23:
 ''("yaitu) syurga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. (Ar-Ra'd ayat 23)
 Kehidupan esok pada akhirnya di sana ada yang masuk sebagai penghuni neraka. Semua tergantung pada amal perbuatannya selama hidup di dunia.

 Sumber :
·         http://www.dakwatuna.com/2007/tanda-tanda-kiamat/ Tanda-tanda kiamat
·         http://sunatullah.com/kiamat/kabut-yang-keluar-sebelum-hari-kiamat.html Kabut yang keluar sebelum kiamat
·         http://btk.nizhny.imamrsc.com/?p=209 Tanda-tanda besar kiamat
·         *http://naqshbandibatam.org/component/option,com_fireboard/Itemid,72/func,view/id,13/catid,33/ Kebaikan Dunia Akhirat
·         http://www.psq.or.id/ensiklopedia_detail.asp?mnid=34&id=39 ÂKHIRAH (Akhirat)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

supaya link sobat terindex, ubah tanda panah kecil di bawah ke URL, dan isi Nama serta alamat blog sobat, ini merupakan cara back link otomatis !!